opktv.sk

Osveta

Doplnková skúška z poľovníctva

Príprava na skúšku z poľovníctva

Uchádzač pred skúškou absolvuje prípravu, ktorá sa člení na:

viac

Skúška z poľovníctva

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky písomne po ukončení prípravy na skúšku.

viac

Doplnková skúška z poľovníctva

Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz, môže zároveň požiadať OPK Trebišov o vykonanie DOPLNKOVEJ SKÚŠKY z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.

viac