Doplnková skúška z poľovníctva

Osveta

Doplnková skúška z poľovníctva

Doplnková skúška z poľovníctva

Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz, môže zároveň požiadať OPK Trebišov o vykonanie DOPLNKOVEJ SKÚŠKY z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.

Súbory otázok na skúšku odbornej spôsobilosti pre držanie alebo nosenie zbrane platné od 1.10.2018 si môžete pozrieť na stránke Ministerstva vnútra SR

( https://www.minv.sk/?otazky-na-skusku-z-odbornej-sposobilosti )