opktv.sk

Strelectvo

Plán streleckých podujatí na rok 2022

Plán streleckých podujatí na rok 2022

Okresná organizácia  SPZ  v Trebišove  a OPK Trebišov v roku  2022 plánuje  uskutočniť  tieto  strelecké  akcie:

viac

Poľovné lístky

1. Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL- občanov SR
2. Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL- cudzincov
3. Poplatky
4. Členské príspevky

viac