Jesenné  skúšky  stavačov  a malých plemien

Kynológia

Jesenné  skúšky  stavačov  a malých plemien

Jesenné  skúšky  stavačov  a malých plemien

Plán kynologických podujatí na rok 2022

Okresná organizácia  SPZ  v Trebišove  v roku  2022   plánuje  uskutočniť  tieto  kynologické  akcie:

18. septembra 2022 Jesenné skúšky  stavačov, malých plemien a retrieverov /JSSMPaR/
15. októbra  2022 Farbiarske skúšky MP /FSMP/
16. októbra  2022 Farbiarske skúšky stavačov /FSS/
12. novembra  2022 Farbiarske skúšky duričov /FD/