Plán streleckých podujatí na rok 2022

Strelectvo

Plán streleckých podujatí na rok 2022

Plán streleckých podujatí na rok 2022

Okresná organizácia  SPZ  v Trebišove  a OPK Trebišov v roku  2022 plánuje  uskutočniť  tieto  strelecké  akcie:

22. mája 2022 Okresné majstrovstvá na strelnici v Brehove
B  2 x 25
M 400
9.-10. septembra 2022 Strelecký výcvik kandidátov
10. septembra 2022 Skúšky kandidátov zo strelieb dňa 10.septembra
11. septembra 2022 Kontrolné streľby pre členov SPZ