Poľovné lístky

Strelectvo

Plán streleckých podujatí na rok 2022

Poľovné lístky

1. Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL- občanov SR
2. Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL- cudzincov
3. Poplatky
4. Členské príspevky

PL

1/ Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL – občanov SR

 1. vypísanú a podpísanú žiadosť,
 2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
 3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
 4. súhlas dotknutej osoby
 5. potvrdenie o poistení
 6. občiansky preukaz
 7. Poplatok za PL
 8. Starý PL

 

2/ Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL – cudzincov

Documents for the issuing of  the hunting license. The issuing of a hunting license. For the issuing of a hunting license you need:

 1. a written and signed request,
 2. familiarity with the processing of personal data
 3. approval of the affected person
 4. confirmation of insurance ( possibility of insurance in the office of OPK)
 5. identification card
 6. the fee for the hunting ticket
 7. the document authorising the hunting of game, exposed in a foreign country or its officially verified copy

 

3/ Poplatky

4/ Členské príspevky

POZOR!
Pri vydávaní poľovného lístka sa platí aj členský príspevok za obddobie platnosti poľovného lístka, v ktorom je zahrnuté poistenie.

1 rok 24.- €
5 rokov 120.- €
10 rokov 240.- €