Nové menu - OSVETA

Oznamy

Okresné majstrovstvá Brehov

Nové menu - OSVETA

V hlavnom menu pribudla položka OSVETA,

kde prinášame základné informácie pre uchádzačov o PL a iné dôležité dokumenty.