Chovateľská prehliadka trofejí

Oznamy

Okresné majstrovstvá Brehov

Chovateľská prehliadka trofejí

  1. Vyhodnotenie CHPT 
  2. Najsilnejšie trofeje za sezónu 2020/21
  3. Rarity za poľovnícku sezónu 2020/21

1/ Vyhodnotenie výsledkov chovateľskej prehliadky trofejí a obhospodarovania raticovej zveri v poľovníckej sezóne 2020/21 v poľovných revíroch okresu Trebišov.

Po dlhých rokoch každoročného zvyšovania lovu raticovej zveri, nastal pokles, keď celkový úbytok predstavoval 3650 kusov (lov + úhyn), čo je pokles oproti predchádzajúcej sezóne o 406 kusov.

Jelenia zver: Z celkového plánu lovu 448 jedincov sa ulovilo 384 kusov, t. j. plnenie -85,7 %-tné. Z celkového lovu sa ulovilo 101 jeleňov (26,3 %), 165 jeleníc (42,9 %) a 118 jelenčiat (30,7 %). Nesprávny lov bol vykonaný pri 11 jeleňoch. Tri jelene boli ohodnotený na striebornú a tri na bronzovú medailu. Celkove obhospodarovanie tejto zveri hodnotíme ako dobré (redukcia samičej zveri).

Srnčia zver: Z celkového plánu lovu 1976 jedincov predstavoval úbytok 1854 kusov, t. j. plnenie 93,8 %-tné.  Z celkového lovu sa ulovilo 643 srncov (34,7 %), 768 sŕn (41,4 %) a 443 srnčiat (23,9 %). Nesprávny lov bol vykonaný pri 21 srncoch. Obhospodarovanie srnčej zveri pokladáme za dobré aj napriek poklesu počtu medailových trofejí (6,2 % z ulovených). Z predložených trofejí bolo 40 ohodnotených na medailu, z toho 4 na zlatú, 13 na striebornú a 23 na bronzovú. Pre obhospodarovanie odporúčame poľovníckym hospodárom, aby aktívnym lovom sŕn zlepšili pomer pohlavia a zastavili každoročný nárast početnosti srnčej zveri a aj naďalej kapitálnych srncov III. vekovej triedy poľovníci lovili až po 1. auguste.

Danielia zver: Z celkového plánu lovu 243 jedincov úbytok predstavoval 241 kusov, t. j. plnenie 99,2 %-tné. Z celkového lovu sa ulovilo 76 danielov (31,5 %), 97 danielic (40,2 %) a 68 danielčat (28,2 %). Nesprávny lov bol vykonaný pri 1 danielovi. Z predložených trofejí boli ohodnotené 9 na zlatú8 na striebornú a 3 na bronzovú medailu. Obhospodarovanie danielej zveri pokladáme za veľmi dobré i vzhľadom na počet medailových trofejí (24,2 % z ulovených). Bol zaznamenaný prvý prípad daniela parochniara a prvý prípad 1-ročného daniela vareškára. Pre obhospodarovanie odporúčame poľovníckym hospodárom, aby 1-ročných danielov ihličiakov nelovili a lov v I. vekovej triede zabezpečili lovom 2-ročných danielov, kde sa dá ľahšie posúdiť výradový jedinec (vareškár).

Muflonia zver: Z celkového plánu lovu 115 jedincov predstavoval úbytok 90 kusov, t. j. plnenie 78,3 %-tné. Z celkového lovu sa ulovilo 27 muflónov (30,0 %), 39 muflónic (43,3 %) a 24 muflónčat (26,7 %). Obhospodarovanie muflonej zveri sa oproti minulým rokom nezlepšilo, hlavne z pohľadu regulácie muflónčat a samičej zveri. Z predložených trofejí bolo ohodnotených 1 na zlatú a 5 na bronzovú medailu. Nesprávny lov bol vykonaný pri 2 muflónoch. Pre obhospodarovanie odporúčame poľovníckym hospodárom intenzívne zasiahnuť do odstrelu muflónic a prednostne loviť vrastané jedince a jedince s malým vinutím rohov. Treba osvieženie krvi kvalitnou zverou.

 Diviačia zver: úbytok celkom 1 081 kusov (o 512 menej ako v minulej sezóne), čo z pohľadu súčasného stavu premnoženej populácie diviačej zveri, afrického moru ošípaných (AMO) a ochrany malej zveri,  považujeme za veľmi pozitívne.  Z predložených trofejí boli ohodnotené 3 na zlatú, 2 na striebornú a 3 na bronzovú medailu.

Nepredkladať lanštiakov na chovateľskú prehliadku !!!

Lov ostatných vybraných druhov:

Odstrel líšok: za sezónu  2020/2021 predstavoval  lov 833  kusov ,  čo  je   o 103  líšok viac ako v sezóne  2019/2020.

Odstrel zajacov : v sezóne 2020/21 z plánu 373  zajacov bolo ulovených 168 kusov t. j. 45,0-tné %,  čo je  oproti roku 2019/20 viac  o 65 zajacov. Neplnenie plánu lovu bolo z dôvodu zrušenia spoločných poľovačiek nariadeniami  Covid-19. Príčiny nízkych stavov zajačej zveri musíme hľadať v obhospodarovaní našich revírov, resp. v obhospodarovaní poľnohospodárskych pozemkov (prevládajú technické plodiny, na poliach chýbajú krmoviny a organické hnojiva!!!).

Odstrel bažantov: v sezóne 2020/21 z plánu 1143 bažantov bolo  ulovených 437kusov t. j. 38,2 %. Nenaplnenie plánu lovu bolo obdobne ako u zajaca z dôvodu zrušenia organizovania spoločných poľovačiek.

Spracoval: Juraj Ciberej, predseda OHK

2/ Obvodná poľovnícka komora Trebišov - Najsilnejšie trofeje za sezónu 2020/21

Jeleň lesný - PR Zemplínska Teplica

Jeleň lesný: PR Zemplínska Teplica
Košariska,  204,14 bodov CIC (Komáromi René)

Daniel škvrnitý - PR Cejkov – zverník

Daniel škvrnitý: PR Cejkov – zverník
199,74 bodov CIC (Bereš Ján)

Daniel škvrnitý: PR Slovenské Nové Mesto
196,28 bodov CIC  (Ladislav Káša)

Diviak lesný - PR Parchovany

Diviak lesný: PR Parchovany
129,75 bodov CIC (Toth Ján)

Muflón lesný - PR Ladmovce

Muflón lesný: PR Ladmovce

Srnec lesný - Trebišov II

Srnec lesný: Trebišov II.

 

3/ Rarity za poľovnícku sezónu 2020/21

Jeleň lesný - PR Zemplínska Teplica

Srnec –„ parochniar“

Daniel škvrnitý - PR Cejkov – zverník

Daniel – „parochniar“

Srnec – vývrtkár

Srnec – „vývrtkár“

Srnec – vývrtkár-2

Srnec – „vývrtkár“

Srnec – vývrtkár-3

Srnec – „vývrtkár“

Srnec – vývrtkár-4

Srnec – „vývrtkár“

Srnec – mechanické poškodenie

Srnec – mechanické poškodenie

Daniel - vareškár - 1-ročný

Daniel – „vareškár“ – 1-ročný!!!

Diviak – kly postihnuté osteodystrofiou

Diviak – kly postihnuté osteodystrofiou
po ochorení spravidla pečene a obličiek

 

OHK: Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Dušan Cimbal, Ing. Peter Novikmec, Ing. Oskár Takács, Jozef Figeľ, Ing. Róbert Puci.